Het protocol COPD-zorg van de Ketenzorg Nederland BV

Dit protocol is geschreven voor de COPD-zorg van de Medi-Mere Groep. Het doel ervan is het bevorderen van samenhang en kwaliteit in de zorg voor COPD patiënten in de aangesloten praktijken en de regionale zorgpartners

Huisartsen, praktijkassistenten, praktijkverpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, longartsen en vrijwilligers verlenen deze zorg met het protocol als richtlijn voor de behandeling, begeleiding en educatie aan de patiënt met COPD. Wij hopen dat deze eerste editie in een behoefte zal voorzien. Het protocol beschrijft de verschillende fasen in behandeling en begeleiding en wat de taken en competenties van de zorgverleners daarin zijn.

Het protocol is gebaseerd op de Zorgstandaard voor COPD uit 2010.

Dit document is ook de grondslag voor de visie van de COPD-zorg in de Ketenzorg Nederland BV.

Het Kwaliteits Team van de Ketenzorg Nederland BV heeft een coördinerende rol, de coördinatie staat ten dienste aan de uitvoering van de zorg volgens dit protocol. Zij schept voorwaarden voor het uitvoeren van de zorg aan mensen met COPD door een multidisciplinair behandelteam waarbij de eindverantwoordelijke de huisarts is.

Het kwaliteitsteam zal aan de hand van de input van de diverse medebehandelaars deze eerste versie van het protocol verder verbeteren en actueel houden.

 

 

Copyright 2015 - Medi-Mere