Het protocol Depressie van de Ketenzorg Nederland BV

Op dit moment wordt volop gewerkt aan de verdere uitwerking van de geprotocolleerde Depressie - zorg binnnen de Ketenzorg Nederland BV. Diverse zorgverleners worden benaderd om aan te sluiten en zorgverzekeraars worden benaderd om deze zorg met Ketenzorg Nederland BV te contracteren.

Copyright 2015 - Medi-Mere